10. mezioborové sympozium Akutní stavy v rinologii 22. – 23. dubna 2022

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

10. mezioborové sympozium

Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v rinologii

Termín: 22.-23.4.2022
Místo konání: Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

http://sympozium.orlfnhk.cz/