12. česko-slovenský foniatrický kongres 2014

Vážení kolegové,
dovolujeme si vám oznámit, že prodlužujeme dobu na včasné přihlášení na
12. česko-slovenský foniatrický kongres 2014 a XXV. celostátní foniatrické
dny Evy Sedláčkové
do 11.8.2014 včetně.

Kongres se koná ve dnech 18.-20.9.2014 v Praze. Veškeré informace
naleznete na našich webových stránkách: www.fonkongres2014.cz

Těšíme se na vaši účast
Organizační tým Foniatrického kongresu 2014