2. ČESKO – AMERICKÉ ORL DNY

By | 20.5.2014

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ,
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
a
Saint Louis University
pořádají

2. ČESKO – AMERICKÉ ORL DNY
ADVANCES IN OTOLARYNGOLOGY
interaktivní chirurgický kurz
Termín: 16. 6.- 19. 6. 2014

2.ČESKO-AMERICKÉ-ORL-DNY-pozváni [DOC]

Zdroj: http://orl.lf1.cuni.cz/cesko-americke-orl-dny-2014