27. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 11. – 14. listopadu 2014 pořádá Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ a Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

27. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE (EES, FES, FESS)

FESS_kurz_pozvanka 2014 [PDF]

Těšíme se na Vaši účast
Jan Plzák, Jan Vokurka, Jan Betka