31. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 31. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF
Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika, Školní 511, Humpolec, 396 01
Téma: “Infekční onemocnění v ORL oblasti, ATB terapie”
Datum konání: 18. – 19. 10. 2013
(Začátek: pátek 18. 10. v 17 hodin)
(Konec: sobota 19. 10. ve 12 hodin)

Novinka:
Možnost účasti zdravotních sester na sobotním odborném programu

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.  “Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16”
Vzdělávací akce bude hodnocena 5 kredity

Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová
Organizační složka ČLS JEP (Člen asociace) pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Sekce ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů.

Termín pro zaslání přihlášky do 15. 10. 2013
E-mail pro zasílání přihlášek: domagalska@medico.cz
Konfereneční poplatek:  členové SAOF: 500,- Kč = členský poplatek 2013
Novinka:  zdravotní sestry: 300,- Kč
Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, občerstvení o přestávkách, raut, konferenční materiály.

Způsob platby:
Hotově na místě před začátkem konference (přijeďte prosím  s dostatečným předstihem) nebo bezhotovostním převodem nejdéle do 15. 10. 2013 na

účet č. 153467795/0300.

VS: rodné číslo účastníka.

Do poznámky prosím uveďte Vaše jméno. Pokud platíte za více účastníků, prosím uveďte všechna jména. Děkujeme.

Doporučujeme ubytování:

Hotel Fabrika www.fabrikahotel.cz
Hotel Kotyza www.hotelkotyza.cz
Hotel Na Plovárně www.naplovarne.eu

Další informace o ubytování získáte na www.infohumpolec.cz/vismo/

Rezervace ubytování je nutná předem!

Společenský večer:

Po skončení odborné části sjezdu je připravena společenská část programu, v prostorách hotelu Fabrika, kde bude připraven večerní program s rautem.

Stravování : Součástí stravování během sjezdu není 19. 04. 2013 snídaně a oběd

Program setkání  Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF) ve dnech 18. – 19. 10. 2013 “Infekční onemocnění v ORL oblasti, ATB terapie”

Pátek 18. 10. 2013
15:30 – 16:45 Registrace
17:00 Zahájení 31. sjezdu SAOF
17:05 Pohled právníka na problémy ambulantního specialisty ve vztahu k smluvním podmínkám,
platební morálce zdravotních pojišťoven
(JUDr. Jakub Uher)
17:50 Diskuze s právníkem
(JUDr. Jakub Uher)
18:00 Zákon o zdravotních službách
(JUDr. Jakub Uher)
18:45 Diskuze s právníkem
19:00 Problematika vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám z pohledu revizního
lékaře OZP
(MUDr. Jana Markalousová)
20:00 Společenský večer

Sobota 19. 10. 2013
09:15 Úskalí a doporučené postupy antibiotické terapie v nemocniční i ambulantní praxi
(Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.)
10:00 Diskuze
10:15 Problémy diagnostiky a terapie pertusse a parapertusse u dětí i dospělých
(MUDr. Zuzana Blechová)
11:00 Diskuze
11:30 Ukončení 31. sjezdu SAOF
JUDr. Jakub Uher:  Vede tematické přednášky pro lékaře a  pracovníky ve zdravotnictví zaměřené na právní odpovědnost, provozování zdravotnických zařízení, smluvní vztahy s pojišťovnami apod.
Od roku 2005 vede advokátní praxi se zaměřením na zdravotnictví. Zastupuje a jedná jménem organizací soukromých lékařů (zejména Sdružení praktických lékařů ČR a  Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost).
Převážná činnost – připomínkování a  návrhy právních předpisů ve zdravotnictví, soudní spory se zdravotními pojišťovnami, zastupování lékařů ve sporech s pacienty, problematika předávání praxí.

 

Původní dokument ke stažení [PDF]