40. jubilejní sjezd SAOF.

SAOF (Spolek ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů) pořádá ve dnech 20. a 21.dubna 2018 – 40. jubilejní sjezd SAOF. Páteční odpolední program sjezdu je tradičně věnován organizačním a finančním problémům fungování ambulantních praxí. Znovu se podrobněji vrátíme k novému obecnému nařízení o ochraně osobních dat (GPRD).

Hlavním tématem sobotního odborného programu bude „Diferenciální diagnostika bolestí v krku“.

Jubilejního sjezdu SAOF se zúčastní i předseda výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku prof. MUDr. Viktor Chrobok.CsC., Ph.D. Předseda společnosti bude ambulantní specialisty informovat mimo jiné i o novém screeningovém výkonu k vyšetření sluchu pětiletých dětí, který byl nově schválen pro odbornost ORL i foniatrie.

Nenechte si ujít 40. jubilejní sjezd SAOF, abychom všichni společně zavzpomínali na dvacetiletou historii SAOFu a na první společný sjezd ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů, který se konal 25.4.1998.