76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Termín: 4.–6. června 2014
Místo: Kongresové centrum hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat Vás o instruktážních kurzech (45-50 minut), které proběhnou v rámci 76. Českého  kongresu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se uskuteční 4.-6.června 2014 v Ostravě.

Blíží se termín ukončení přihlašování instruktážních kurzů. Pokud chcete přihlásit instruktážní kurs, je třeba tak učinit do 31.1.2014. Do poloviny února 2014 pak budete vyrozuměni o přijetí kurzu a zařazení do programu.

Více informací získáte na webové adrese www.orl2014.cz

Na setkání s Vámi v Ostravě se těší

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta ORL kliniky