Blíží se termín SAOFu ve dnech 17-18.10.2014

Vážený pane doktore, paní doktorko.
Dovoluji si Vám připomenout, že se blíží termín Saofu ve dnech
17.-18.10.2014.
Místo konání: Humpolec, hotel Fabrika
S pozdravem Romana Domagalská

Pozvánka SAOF 2014 [PDF]

Aktualizace 7. října 2014:

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16
Vzdělávací akce bude hodnocena 10-ti kredity.
(Vyhláška MZ ČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků)
Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Sobotní odborný program je vhodný i pro zdravotní sestry. Jejich účast je ohodnocena 4 kredity a garantována Českou asociací sester.