Category Archives: Informace SAS

Informace SAS (Sdružení Ambulantních Specialistů)

Výzva Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, věnujte, prosím, pozornost příloze. Jde o výzvu Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům přidat se k protestu, který proti přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany zejména MZ organizujeme spolu se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Na každém z Vás necháváme, aby dle… Read More »

DŘ na rok 2018 v segmentu AS – návrhy

Vážení, v několika minulých týdnech jsme se snažili jednat s vedeními ZP na téma  alespoň 2% navýšení našich úhrad proti roku 2017. Hlavním cílem bylo – dorovnat úhrady alespoň na úroveň v současné době platného Seznamu výkonů, – změnit vzorec tak, aby neměl tvrdý limit – dosáhnout úhradu kódu 09543 bez limitu, nebo alespoň s… Read More »

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 27.4.2015) Text vzorových smluv a eventuelních i doprovodných dohod najdete na tomto webu pod daty: VZP – Vzorový text najdete zde na webu pod datem 2.11.2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také text, který obsahuje změny proti… Read More »

Upozornění ke smlouvě s VZP

Vážení, registrovali jsme, že VZP začala již s distribucí smluv na období po roce 2015. Bohužel ale, stejně jako tomu bylo v případě úhradových dodatků pro rok 2015, nejspíše některé pobočky udělaly v textu změny, které nejsou s nikým projednané. Jednou takovou je to, že přidaly odstavec (3) k článku X (viz příloha). Již jsme… Read More »

Dopis předsedy Sdružení ambulantních specialistů – zaslání plných mocí

Vážení kolegové, věnujte laskavě pozornost dopisu předsedy Sdružení ambulantních specialistů MUDr.Jojka, ve kterém nás žádá o zaslání plných mocí před zahájením dohodovacího jednání o úhradách za naší práci pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že SAS je jedinou organizací, která hájí zájmy ambulantních specialistů, neměly by naše plné moci chybět. ČLK musí hájit zájmy všech… Read More »

Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013

Připomínky Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS), České lékařské komory (dále také jen ČLK) a ostatních zástupců ZZ v segmentu AS a části komplementu k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 27.11.2012. Schváleno na jednání 4.12.2012 Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci… Read More »