Výzva Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, věnujte, prosím, pozornost příloze. Jde o výzvu Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům přidat se k protestu, který proti přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany zejména MZ organizujeme spolu se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Na každém z Vás necháváme, aby dle vlastních možností zvážil rozsah, jakým se k protestu přidá, věříme ale, že tuto příležitost nepromarníme a jasným vyjádřením společného názoru dosáhneme konečně takové postavení našich ambulancí, jaké jim v civilizované Evropě náleží. Za Radu SAS…

Read More

DŘ na rok 2018 v segmentu AS – návrhy

Vážení, v několika minulých týdnech jsme se snažili jednat s vedeními ZP na téma  alespoň 2% navýšení našich úhrad proti roku 2017. Hlavním cílem bylo – dorovnat úhrady alespoň na úroveň v současné době platného Seznamu výkonů, – změnit vzorec tak, aby neměl tvrdý limit – dosáhnout úhradu kódu 09543 bez limitu, nebo alespoň s limitem ne tak starým, jako je rok 2014. Jak ale můžete vidět v příloze v návrhu Svazu ZP pro naše další jednání (na VZP 25.5.2017 od 16.00 hod.), tak jsme (alespoň zatím) neuspěli. Rada SAS…

Read More

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015

Souhrnná informace ke smlouvám po roce 2015 (stav ke dni 27.4.2015) Text vzorových smluv a eventuelních i doprovodných dohod najdete na tomto webu pod daty: VZP – Vzorový text najdete zde na webu pod datem 2.11.2014. Zde doporučujeme pečlivou kontrolu, neboť jsme registrovali, že v některých regionech byl distribuován také text, který obsahuje změny proti dohodnutému. V případě, že takovéto změny najdete, návrh odmítněte a žádejte dohodnutou verzi. Od vedení VZP máme písemný příslib, že Vám bude vyhověno. Pokud dostanete text totožný se vzorovým, můžete jej bez obav podepsat. VoZP…

Read More

Upozornění ke smlouvě s VZP

Vážení, registrovali jsme, že VZP začala již s distribucí smluv na období po roce 2015. Bohužel ale, stejně jako tomu bylo v případě úhradových dodatků pro rok 2015, nejspíše některé pobočky udělaly v textu změny, které nejsou s nikým projednané. Jednou takovou je to, že přidaly odstavec (3) k článku X (viz příloha). Již jsme požádali generálního ředitele VZP o sjednání nápravy. Do té doby Vám ale doporučujeme, abyste s podpisem smluv vyčkali. Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko Příloha: Smlouva VZP Brno [DOC] Smlouva VZP Brno [PDF]

Read More

Dopis předsedy Sdružení ambulantních specialistů – zaslání plných mocí

Vážení kolegové, věnujte laskavě pozornost dopisu předsedy Sdružení ambulantních specialistů MUDr.Jojka, ve kterém nás žádá o zaslání plných mocí před zahájením dohodovacího jednání o úhradách za naší práci pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že SAS je jedinou organizací, která hájí zájmy ambulantních specialistů, neměly by naše plné moci chybět. ČLK musí hájit zájmy všech lékařů – nemocnic i praktiků, takže v našem zájmu je především silná pozice SASU. Pošlete tedy plné moci SASU do 31.3.2015, v době našeho sjezdu v Humpolci by na plné moci bylo pozdě. Formuláře k…

Read More

Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013

Připomínky Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS), České lékařské komory (dále také jen ČLK) a ostatních zástupců ZZ v segmentu AS a části komplementu k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2013 v podobě, jak byla k připomínkám zaslána 27.11.2012. Schváleno na jednání 4.12.2012 Po prostudování návrhu úhradové vyhlášky a jeho příloh č. 3 a 5 zástupci zdravotnických zařízení segmentu ambulantní specializované péče a komplementu vyhlašují, že nesouhlasí: 1) s tím, že by u ambulantních specialistů měla zůstat stejná základní hodnota bodu, tj. 1,02 Kč, u odbornosti 901 a psychoterapeutických stacionářů ve výši…

Read More