Celostátní foniatrický seminář 8.2.2014 – Brno

Program celostátního foniatrického semináře 8.2.2014 v Brně

Lejska,M., Havlík,R., Bártková, E., Weberová, P.:
Podmínky ovlivňující vývoj řeči u dětí.
AUDIO-Fon centr. Brno

Horník, Pavel:
Chronická sekretorická otitida a její následky. Vliv na vývoj řeči.
Dětská ORL ambulance Brno

Krejčí, H., Richterová,B.:
Vliv farmakoterapie ADHD na rozvoj řeči dětí s vývojovou dysfazií
Foniatrická klinika Praha

Šmídmajer, Karel:
Vícenenasycené mastné kyseliny a jejich vliv na poruchy učení a chování u dětí a adolescentů.
Qpharma České Budějovice

Košková, Olga, Vokurková, Jitka:
Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči.
Oddělení plastické chirurgie FDN Brno

Pozvánka [PPT]

Program [DOC]