Česko-slovenské sympózium Umělecký hlas

Termín: 11. – 12. května 2012
Místo konání: Bratislava, Slovenské národné divadlo
Pořadatel: Laryngologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Foniatrickou a Logopedickou sekciou SSO SLS a Hlasovým centrom Praha
Informace: PlakátPozvánka
Kontakt: MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, irina.sebova@pe.unb.sk