Elektronický zpravodaj ORL News 2/2013!

Z obsahu:

  • Seznam Q kódů vykazovaných na ORL pracoviších
  • Změny sazebníku zdravotních výkonů od 1. 1. 2013
  1. Sjednocení klinických vyšetření
  2. Nový kód „vyšetření dítěte do 6-i let věku“ – 09555 (100 bodů)
  3. Zrušení indexace Q kódů

Elektronický ORL zpravodaj 2/2013 ke stažení [PDF]