Hlasové centrum Praha pořádá Kurzy hlasové a mluvní výchovy pro foniatry a logopedy:

Hlasové centrum o.p.s.
Škola hlasové a mluvní výchovy

Výuka od 19.2. 2010 do 24.4. 2010
Adresa: Hlasové centrum Praha, Španělská 4, Praha 2, 120 00


(Ředitelka školy: Mgr.R.Szymiková
Lektoři: MUDr. J. Vydrová, MUDr. J. Dubová, MUDr. O Bendová, J. Marková, Doc. O. Češková, Mgr. A. Hesounová, klinický psycholog)
Minimální počet účastníků kurzu 10 osob.

I. Edukace a reedukace hlasu pro logopedy a foniatry
(15 osob, 20 hodin)

 • PÁ – 16:00 -18:00
 • SO – 10:00 – 12:00

Termíny:

 • Únor – 19. pá
  Edukace a reedukace hlasu, užití hlasových technik (MUDr. Vydrová, MUDr. Bendová, MUDr. Dubová)
  Psychika (stres, emoce) a její vliv na hlasový a mluvní projev (klinický psycholog)
  20. so
  Dechová cvičení I (J. Marková, Doc. Češková)
 • Březen – 5. pá
  Dechová cvičení II. Držení a napětí těla (Mgr. Szymiková)
  Souhrn probraných cvičení, vzájemná reflexe
  6. so
  Rezonanční cvičení I Zpěvní hlas. (J.Marková, Doc. Češková)
  19. pá
  Rezonanční cvičení II Mluvní hlas (Mgr. Szymiková)
  20. so
  Souhrn probraných cvičení, vzájemná reflexe (J.Marková, Doc. Češková, Mgr. Szymiková)
 • Duben – 2. pá
  Artikulace a mluvní hlas I Analýza mluvního projevu. Praktická cvičení (Mgr. Szymiková, Mgr. Hesounová)
  3. so
  Artikulace a mluvní hlas II (Mgr. Szymiková, Mgr. Hesounová)
  Souhrn probraných cvičení, vzájemná reflexe
  16. pá + 17. so
  Aplikace osvojených dovedností dechových, hlasových a artikulačních technik při práci s modely (pacienty) za přítomnosti všech lektorů

Cena: 7,600 Kč

Závazná přihláška: Edukace a reedukace hlasu pro logopedy a foniatry

Jméno, příjmení, titul:

Adresa:

Kontakt (telefon, email):

Fakturační údaje( Jméno, firma, IČO):

Platbu proveďte na účet č. : 227160922 kod banky: 0300

Přihlášku podejte nejpozději do: 12.2.2010!

Původní dokument ke stažení: