Kurz pro audiologické sestry.

Vážené kolegyně a kolegové,
věnujte, prosím, pozornost pozvánce na kurz pro audiologické sestry,
pozvánka ke stažení na konci oznamu:

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
Fakultní nemocnice Hradec Králové  
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Hlasové a sluchové centrum, Medical Healthcom, s.r.o., Praha

si Vás dovolují pozvat na

Certifikovaný kurz MZ ČR audiologická sestra  
teoretická a praktická část

Termín: 22.-23. listopad, 6.-7. prosinec 2024  
Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  
Fakultní nemocnice, Hradec Králové
výuková místnost přízemí

http://www.fnhk.cz/orl

Na pracovní setkání se těší

Viktor Chrobok, Lukáš Školoudík, Petr Čelakovský, Jakub Dršata a kolektiv

Pozvánka ke stažení: Certifikovany kurz audio sestry 2024_program