Nové pracovní příležitosti pro sluchově postižené

Federace rodičů a přátel sluchově postižených nabízí 30ti vážným zájemcům vzdělávání v oblasti redakční práce, fungování nestátní neziskové organizace a prosazování zájmu neslyšících. Jednotlivé vzdělávací moduly jsou ukončeny certifikátem a jejich obsah je popsán níže. Kurzy jsou hrazené z evropských fondů, pro účastníky jsou bezplatné, zahrnují i občerstvení, ubytování a cestovné.

13 úspěšných absolventů získá roční pracovní smlouvu s Federací rodičů a přátel sluchově postižených,o.s., s možností volby úvazku a realizací pracovních povinností v místě bydliště. K dispozici jim bude technické vybavení (PC, tiskárna) a celoroční profesní odborná podpora i supervizní
vedení.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel: 235 517 313, Fax: 235 517 808
www.frpsp.cz