Odborné akce, které proběhnou v září a říjnu 2022

Milé kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si upozornit na odborné akce, které proběhnou v září a říjnu t.r.

Do 31. srpna je stále ještě možné se za zvýhodněnou cenu přihlásit na 19. česko-slovenský foniatrický kongres –
XXXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové ve Stříteži u Jihlavy, blíže viz https://fonkongres2022.cz/
Hlavním organizátorem kongresu je náš kolega, pan docent Lejska. Akce je odborně i společensky bohatě zajištěna a po covidovém období bude jistě skvělou šancí se opětovně setkat, nejenom pro foniatry.
Dovoluji si vás také upozornit, že v polovině září se v Plzni koná 20. ročník Česko-německých ORL dnů. Hlavním tématem je spánková medicína, nemoci slinných žláz, ale proběhne např. i workshop u využití ultrazvuku v otorinolaryngologii. Jste srdečně zváni. I v minulosti byla podpora ambulantních ORL lékařů společným setkáním českých a německých ORL lékařů zásadní. Nynější setkání, které je navíc podpořeno letošním založením Česko-německé ORL společnosti v průběhu jarního Německého ORL kongresu, může znamenat další předěl v odborně-společenském postavení ambulantních ORL lékařů po vzoru německých kolegů https://www.hno-aerzte.de/.
Kongres v Plzni je podpořen i bohatým společenským programem, do 31. srpna je stále ještě možná se přihlásit ve zvýhodněném režimu https://czechgermanentdays.eu/registration/
Další odborné akce jsou přehledně uvedeny na https://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce/
Dovoluji si ještě připomenout, že termín podzimního setkání SAOF v Humpolci je 11.-12. listopadu.
Těším se na setkání s vámi na některé z následujících akcí.

S přáním hezkého zbytku léta, a ať se nám a našim pacientům i během podzimu daří.
MUDr. Jan Kastner, Ph.D.
předseda výboru SAOF