ORL Vincentka Fórum 2017

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole ve spolupráci se společností Vincentka a.s. si Vás dovolují srdečně pozvat na odbornou akci ORL Vincentka Fórum 2017 „125.výročí vzniku první české otorinolaryngologické kliniky“. Datum: 9.11.2017 Místo: Radiopalác, Vinohradská 1789/40, 120 00 Praha  http://www.radiopalac.cz/ Registrace: K účasti na akci se přihlašujte zasláním jména a příjmení na email: Monika.Mikulasova@fnmotol.cz do 3.11.2017. Účast na akci není zpoplatněna. Počet míst je limitován. Pokud bude volná kapacita, bude se možno přihlásit i na místě. Webové stránky:…

Read More

Výzva Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům.

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, věnujte, prosím, pozornost příloze. Jde o výzvu Rady Sdružení ambulantních specialistů všem ambulantním specialistům přidat se k protestu, který proti přehlížení našich oprávněných požadavků ze strany zejména MZ organizujeme spolu se Sdružením praktických lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost. Na každém z Vás necháváme, aby dle vlastních možností zvážil rozsah, jakým se k protestu přidá, věříme ale, že tuto příležitost nepromarníme a jasným vyjádřením společného názoru dosáhneme konečně takové postavení našich ambulancí, jaké jim v civilizované Evropě náleží. Za Radu SAS…

Read More

Symbolický pohřeb ambulantní péče 10. října 2017

Vážení kolegové, přátelé! * Předem se omlouvám těm, kteří tuto informaci obdrželi již z jiného zdroje, např. přímo ze SASu, ale u důležitých věcí platí, že raději informovat duplicitně než vůbec ne. A tentokráte o hodně důležité věci jde. Pokud to nevíte, tak opět při jednání o úhradové vyhlášce na rok 2018 došlo k nedohodě a Ministerstvo zdravotnictví opakovaně pod vedením ředitelů velkých fakultních nemocnic ve funkci ministra či jeho náměstků připravuje takovou úhradovou vyhlášku, ve které vychází „navýšení“ ambulantné sféry ( a to celé vč. PL, PLDD i stomatologů…

Read More

Pozvánka na 39. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 39. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF. Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Téma: “Vertigo” Datum konání: 13. 10. – 14. 10. 2017 (Začátek: pátek 13. 10. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 14. 10. v 13:00 hodin) Pozvánka ve formátu PDF:

Read More

Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10“. Daná Instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017. Zdroj: http://www.lkcr.cz/informace-262.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99733

Read More

DŘ na rok 2018 v segmentu AS – návrhy

Vážení, v několika minulých týdnech jsme se snažili jednat s vedeními ZP na téma  alespoň 2% navýšení našich úhrad proti roku 2017. Hlavním cílem bylo – dorovnat úhrady alespoň na úroveň v současné době platného Seznamu výkonů, – změnit vzorec tak, aby neměl tvrdý limit – dosáhnout úhradu kódu 09543 bez limitu, nebo alespoň s limitem ne tak starým, jako je rok 2014. Jak ale můžete vidět v příloze v návrhu Svazu ZP pro naše další jednání (na VZP 25.5.2017 od 16.00 hod.), tak jsme (alespoň zatím) neuspěli. Rada SAS…

Read More

Pozvánka na 38. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 38. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF: Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Téma: “Neodkladná první pomoc” Datum konání: 7. 4. – 8. 4. 2017 (Začátek: pátek 7. 4. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 8. 4. v 12:00 hodin)   Pozvánka na 38. sjezd SAOF [PDF]

Read More