Symbolický pohřeb ambulantní péče 10. října 2017

Vážení kolegové, přátelé! *
Předem se omlouvám těm, kteří tuto informaci obdrželi již z jiného zdroje, např. přímo ze SASu, ale u důležitých věcí platí, že raději informovat duplicitně než vůbec ne. A tentokráte o hodně důležité věci jde. Pokud to nevíte, tak opět při jednání o úhradové vyhlášce na rok 2018 došlo k nedohodě a Ministerstvo zdravotnictví opakovaně pod vedením ředitelů velkých fakultních nemocnic ve funkci ministra či jeho náměstků připravuje takovou úhradovou vyhlášku, ve které vychází „navýšení“ ambulantné sféry ( a to celé vč. PL, PLDD i stomatologů sumárně) o – 1%, přičemž navýšení nemocnicím je plánováno kolem 15 % a to včetně jejich ambulantních provozů. Nemusím nikomu vysvětlovat, že nejde jen o peníze do našich kapes, ale hlavně o peníze určené na provoz.

Continue reading

Pozvánka na 39. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 39. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF.

Místo konání:
Konferenční centrum hotelu Fabrika
Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma:
“Vertigo”

Datum konání:
13. 10. – 14. 10. 2017
(Začátek: pátek 13. 10. v 17:00 hodin)
(Konec: sobota 14. 10. v 13:00 hodin)

Pozvánka ve formátu PDF:

DŘ na rok 2018 v segmentu AS – návrhy

Vážení,

v několika minulých týdnech jsme se snažili jednat s vedeními ZP na téma  alespoň 2% navýšení našich úhrad proti roku 2017.
Hlavním cílem bylo
– dorovnat úhrady alespoň na úroveň v současné době platného Seznamu výkonů,
– změnit vzorec tak, aby neměl tvrdý limit
– dosáhnout úhradu kódu 09543 bez limitu, nebo alespoň s limitem ne tak starým, jako je rok 2014.

Jak ale můžete vidět v příloze v návrhu Svazu ZP pro naše další jednání (na VZP 25.5.2017 od 16.00 hod.), tak jsme (alespoň zatím) neuspěli.
Rada SAS pro tento případ připravila vlastní návrh, který Vám posílám také v příloze – pokud k němu budete mít nějaké připomínky, prosím, napište.

VZP zatím žádný návrh neposlala. Pokud pošle, hned Vám jej také poskytneme.

Další uvidíme nejspíše až na samotném jednání.

Zdraví Zorjan Jojko

Návrh SAS pro úhrady 2018 [DOCX]
Návrhu Svazu ZP pro AS na rok 2018 [DOCX]

Pozvánka na 38. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 38. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF:

Místo konání:
Konferenční centrum hotelu Fabrika
Školní 511, Humpolec, 396 01

Téma:
“Neodkladná první pomoc”

Datum konání:
7. 4. – 8. 4. 2017
(Začátek: pátek 7. 4. v 17:00 hodin)
(Konec: sobota 8. 4. v 12:00 hodin)
 
Pozvánka na 38. sjezd SAOF [PDF]