Volby do výboru SAOF.

Vážená kolegyně, vážený kolego, nadcházející setkání SAOF v Humpolci ve dnech 25. – 26. března 2022 bude mít kromě odborné a společenské části na programu i volby do výboru SAOF, blíže viz pozvánka Pozvánka [PDF] Volby do výboru SAOF budou probíhat následovně: Volby jsou organizovány jako dvoukolové. První kolo voleb: Prosíme všechny členy Saof o zaslání návrhu na vhodné kandidáty do výboru SAOF mailem na adresu: domagalska@medico.cz do 23. 3. 2022 Do druhého kola postoupí 20 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Druhé kolo voleb: Proběhne dle programu v pátek 25.…

Celý text

Úhradová vyhláška 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 vč. odůvodnění. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 396/2021 Sb. Znění úhradové vyhlášky je k dispozici na: https://www.mzcr.cz/uhradova-vyhlaska-2022/ PDF dokument na adrese: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Uhradova-vyhlaska-2022.pdf

Celý text

Pozvánka na 46. sjezd SAOF.

Srdečně Vás zveme na 46. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Téma: “Sluchové vady” Datum konání: 25. 3. -26. 3. 2022 (Začátek: pátek 25.3. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 26. 3. v 13:00 hodin) Pozvánka s kompletním programem a informacemi ke stažení [PDF].  

Celý text

Aktuální informace – opatření COVID-19 a další pro ambulantní lékaře

Vážení kolegové!   1.Antigenní testování: Upozorňujeme na nové organizační opatření VZP ČR č. 17/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, které je určeno poskytovatelům vybraných ambulantních odborností. Pro účely vykazování antigenního testování u symptomatických pacientů na pracovištích vybraných odborností u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (vč. odbornosti 701 – otorinolaryngologie) je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno od 1. 11. 2021 vykazovat nový výkon 01306 za podmínek, že: 1) výkon 01306 je poskytovatelům výše uvedených odborností hrazen výkonovým způsobem.  2) diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19.  3) poskytovatelé výše uvedených odborností nemusí o nasmlouvání výkonu 01306 žádat,…

Celý text