Pan European Voice Conference, Prague, 2013

PEVOC – Pan European Voice conference – jubilejní 10. ročník se koná v Praze!
Multidisciplinární celoevropská konference pro lékaře- laryngology a foniatry, hlasové pedagogy, logopedy a vědce
Termín 21.-24.8.2013
Místo konání: Praha
Organizátoři: Hlasové a sluchové centrum Praha, Medical Healthcom s.r.o.
Universita Palackého Olomouc
Kontaktní osoby: MUDr.Jitka Vydrová a RNDr.Jan G. Švec

http://www.pevoc.org/pevoc10.php

prim.MUDr.Jitka Vydrová
Hlasové a sluchové centrum Praha
Voice and Hearing centre Prague
Španělská 4
120 00 Praha 2
www.hlasovecentrum.cz
vydrova@medico.cz