Pozvánka na 32. sjezd SAOF

Akce:  32. sjezd SAOF
Termín: 11. – 12. 4. 2014
Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika, Školní 511, Humpolec, 396 01

Novinka:
Možnost účasti zdravotních sester na sobotním odborném programu

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. “Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16”

Vzdělávací akce bude hodnocena 7 kredity
Garant akce: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Termín pro zaslání přihlášky: 8.4.2014

E-mail pro zasílání přihlášek: domagalska@medico.cz

Pozvánka ve formátu [PDF]