POZVÁNKA na odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN

Akce: odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN a Sekcí pro foniatrii ČS ORL a CHHK ČLS JEP
Termín: sobota 1. června 2013 v 10 hodin
Místo:  posluchárna Foniatrické kliniky Žitná 24, Praha 2

Program:

  • O. Dlouhá: Dichotismus – přehled studií k 50. výročí problematiky
  • J. Vokřál: Směrové slyšení (písemnictví)
  • L. Černý: Porucha percepce řeči ve vyšším věku
  • Schůze foniatrů

Původní dokument ve formátu DOC