Screening sluchu, a co dál?

Dovolte mi pozvat Vás na konferenci „Screening sluchu, a co dál? Význam screeningu sluchu a mezioborové spolupráce pro úspěšnou rehabilitaci dítěte se sluchovým postižením. Uplatnění metodického pokynu MZ ČR v praxi.“

Konference se koná 29.11.2012, 9:00-16:00 v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce (Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5)

Konferenci pořádá Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, ORL klinikou FN Motol a ORL klinikou FN v Ostravě za podpory Nadace Sirius.

Registrovat na konferenci se můžete prostřednictvím formuláře na www.detskysluch.cz

Konferenční poplatek činí 500,-Kč

Eva Sichrová