Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. k záměru MZ dát lékařům povinnost sdílet medicínská data o pacientech

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (dále také jen SAS) k záměru MZ dát lékařům povinnost sdílet medicínská data o pacientech
Přijato 20. 2. 2012

Původní dokument ke stažení:

Rada SAS k výsledku semináře [DOC]