Informace k úhradovým dodatkům, 2. část

Vážení kolegové, dovolte, abychom Vás informovali o výzvě rady SAS ke znění vyhlášky MZ k úhradovým dodatkům za naši práci: Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven (ZP), pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ 273/2015 Sb.

Celý text