POZVÁNKA na odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN

Akce: odborný seminář pořádaný Foniatrickou klinikou 1. LF UK a VFN a Sekcí pro foniatrii ČS ORL a CHHK ČLS JEP Termín: sobota 1. června 2013 v 10 hodin Místo:  posluchárna Foniatrické kliniky Žitná 24, Praha 2 Program: O. Dlouhá: Dichotismus – přehled studií k 50. výročí problematiky J. Vokřál: Směrové slyšení (písemnictví) L. Černý: Porucha percepce řeči ve vyšším věku Schůze foniatrů Původní dokument ve formátu DOC

Celý text