Regulační poplatky – změny, vykazování

Regulační poplatky za návštěvu u nás byly sice k začátku roku 2015 zrušeny, dle úhradové vyhlášky nám bude takto vzniklý výpadek příjmů do výše minimálně 100% tržeb z nich v roce 2013 kompenzován od zdravotních pojišťoven (ZP). Aby to bylo možné, je třeba, abyste kód 09543 nadále vykazovali vždy, pokud provedete a budete vykazovat klinické vyšetření pacientům starším 18ti let.

Celý text