Informace k Sazebníku výkonů

Do vnitřního připomínkového řízení předalo ministerstvo návrh vyhlášky, kterou se pro rok 2015 mění stávající Seznam výkonů ( Sazebník). Bohužel, stále se tam neobjevují naše ORL ambulantní výkony, které byly opraveny, doplněny a schváleny pracovní skupinou na ministerstvu, ale pak zablokovány k vydání již v roce 2014. Jedinou potěšitelnou skutečností je, že je tam ten nový foniatrický výkon pod číslem 72024 – vyšetření foniatrem, který doplňuje minutáž, o kterou foniatři přišli sjednocením časů s klinickým vyšetřením ORL (a ostatních chirurgických oborů) ve verzi 2013. Uvidíme jak dopadne připomínkové řízení. MUDr…

Celý text