Zika virus – doporučení pro cestovatele do postižených oblastí světa

Zdroj: ECDC 22.1.2016 dodržovat preventivní opatření před poštípáním komáry i během dne (pozn.: vhodný oděv, repelenty na nechráněné části těla, impregnace oblečení; při pobytu v místnosti: klimatizace, insekticidy; životní prostředí: omezit možná líhniště komárů – voda v miskách pod květinami, zbytky vody v pneumatikách apod.) cestovatelé s imunologickým onemocněním nebo závažným chronickým onemocněním by se měli před cestou do rizikových oblastí poradit s lékařem, těhotné ženy a ženy, které chtějí otěhotnět, by měly konzultovat cestovní plány s lékařem a zvážit odložení či zrušení cesty do oblastí výskytu Zika viru, cestovatelé,…

Celý text

ZIKA virus – informace

Upraveno podle zdrojů informací z WHO, ECDC, CDC ze dne 28.1.2016. Zika virus (RNA virus, Flaviviridae, Flavirus). Zika virus se vyskytuje v tropických oblastech, cirkuluje v Africe, Severní a Jižní Americe, v jižní Asii a Západním Pacifiku. Zika virus byl poprvé identifikován v roce 1947 u opic v Ugandě. Následně byl virus identifikován u lidí v roce 1952 v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzánie. Mnoho let byly evidovány pouze sporadické případy onemocnění lidí v Africe a v jižní Asii. K prvním větším epidemiím došlo v roce 2007 v Mikronésii…

Celý text