Vykazování distanční péče ambulantními specialisty – stav k 31.12.2020

Přehled a novinky ve vykazování distanční péče v roce 2020 v návaznosti na pandemii COVID-19 byl zveřejněn v souhrnu prim. Vydrové na stránkách SAOF z 20.10.2020. Ke konci prosince 2020 platilo, že výkony 09614 a 09616 je možné vykazovat jak u Všeobecné zdravotní pojišťovny, tak i u většiny oborových pojišťoven.  Pouze u ČPZP tyto kódy není možné vykazovat, ale namísto toho je hodnota kódu za telefonický kontakt (09513) navýšena na dvojnásobný počet bodů.  U oborových pojišťoven je možné vykazovat i kód pro telemedicínu (videokonzultace), který je ale zatížen některými technickými i…

Celý text