Vítězství České lékařské komory u Ústavního soudu – zrušeny přeregistrace

Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 27.11.2012 zrušil tzv. přeregistrace podle zákona o zdravotních službách. Všechna stávající zdravotnická zařízení, včetně soukromých lékařů, se tedy automaticky stávají poskytovateli zdravotních služeb, nemusí tedy absolvovat byrokratický proces přeregistrace a nemusí žádat o žádná nová oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Vážené kolegyně a kolegové,

Ústavní soud svým rozhodnutím ze dne 27.11.2012 zrušil tzv. přeregistrace podle zákona o zdravotních službách. Všechna stávající zdravotnická zařízení, včetně soukromých lékařů, se tedy automaticky stávají poskytovateli zdravotních služeb, nemusí tedy absolvovat byrokratický proces přeregistrace a nemusí žádat o žádná nová oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Zákon o zdravotních službách v podobě prosazené tandemem Heger – Šnajdr byl prvním krokem k likvidaci části soukromých lékařů. Jsem rád, že se nám alespoň pro tuto chvíli toto nebezpečí podařilo zažehnat s pomocí skupiny 20 senátorů vedených členkou představenstva ČLK kolegyní Dernerovou, která 6.1.2012 podala ústavní stížnost zpracovanou právníky ČLK.

Ústavní soud dále zrušil také ministrem Hegerem prosazované státní registry zdravotníků. To znamená, že registr lékařů dále povede pouze ČLK, registr stomatologů Česká stomatologická komora a registr lékárníků Česká lékárnická komora. Díky rozhodnutí Ústavního soudu nebudou zdravotníci muset své citlivé osobní údaje sdělovat státu, který je hodlal shromažďovat za nejasných podmínek a za nejistým účelem.

V otázce drakonických pokut za často velmi banální pochybení, které do zákona prosadilo ministerstvo zdravotnictví, Ústavní soud sice příslušná ustanovení zákona přímo nezrušil, ale zdůraznil, že sankce udělované správními orgány musí být nejenom vždy přiměřené závažnosti provinění, ale také to, že lékaři i zdravotnická zařízení mají právo se proti jejich tvrdosti odvolávat k soudu, včetně soudu Ústavního.

Vážené kolegyně a kolegové, náš spor sice trval dlouho, ale podařilo se nám ho dotáhnout do vítězného konce.

S kolegiálním pozdravem

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 

ZDROJ: ČLK