Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

306. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče:

Dokument ve formátu PDF ke stažení [PDF]