Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

By | 8.10.2012

306. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče:

Dokument ve formátu PDF ke stažení [PDF]