XXIII. setkání SAOF – Humpolec!

XXIII. setkání SAOF Humpolec

Program:

Pátek 13.11.2009 po registraci 15 –17 hod.

17,30
1. Současné novinky v amb. sféře
2. Nabídky prodejců audiometrů a tympanometrů : Siemens, AudioNika, Widex, Chironax

20,00 Společenský večer – hudba, tanec

Sobota 14.11. 2009 dopoledne:

9,15 (-9,30)

„Pane doktore, neumím první pomoc !! ”
zásady moderní a současné první pomoci

doc MUDr M. Lejska – Uvedení do problematiky

MUDr Milan Brázdil – expert v problematice První pomoci

Pak diskuse.

Informace:

I. Jak se přihlásit?

Jako na jaře !!!!

* Evidenci vede paní Romana Domagalská, která pracuje jako sekretářka u Jitky Vydrové.
Kontakty: Medico s.r.o., Ke stáčírně 2, 149 00 Praha 4.
Tel.:603 442 180; mail: domagalska@medico.cz
Zde je třeba se evidovat.
* Ubytování si zajistí každý sám. Seznam možností je na adrese:
http://www.infohumpolec.cz/vismo/

II. Příspěvky

* Příspěvky na rok 2009 ve výši 500 Kč.
číslo účtu : 15 34 67 795 / 0300
variabilní symbol je rodné číslo plátce