XXIV. setkání SAOF Humpolec

Program

Pátek 9. 4. 2010 po registraci 15 –17 hod.

17,30
Současné novinky v amb. sféře
Nabídky prodejců audiometrů a tympanometrů : Siemens, AudioNika, Widex, Chironax
Všichni přislíbili účast.

20,00 Společenský večer – hudba, tanec

Sobota 10. 4. 2010 dopoledne:

9,15 (-9,30)

„Pane doktore, budeme se soudit !? “
zkušenosti kompetentních

doc MUDr M. Lejska – Uvedení do problematiky

MUDr. Mgr. Mario Švehelka
advokátní kancelář JUDr. Viktora Paka
– zastupuje pacienty, kteří žalují lékaře

Pak diskuse.

Informace:

I. Jak se přihlásit?

* Evidenci vede paní Romana Domagalská, která pracuje jako sekretářka u Jitky Vydrové.
Kontakty: Medico s.r.o., Ke stáčírně 2, 149 00 Praha 4.
Tel.:603 442 180; mail: domagalska@medico.cz
Zde je třeba se evidovat.
* Ubytování si zajistí každý sám. Seznam možností je na adrese:
http://www.infohumpolec.cz/vismo/

II. Příspěvky

* Příspěvky na rok 2010 ve výši 500  Kč.
číslo účtu : 15 34 67 795  / 0300
variabilní symbol  je rodné číslo plátce

Pozvánka ke stažení