XXVI. setkání SAOF Humpolec

Program:
Pátek 15. 04. 2011 po registraci 15 –17 hod.

začátek 17.30 – 18,00
Téma: Hygienické podmínky provozování privátní praxe:
MUDr Laštůvková – Krajská hygienická stanice Brno
p. Kalužík – Nabídka tvorby hygienických plánů pro konkrétní ordinace

20,00 Společenský večer – hudba, tanec

Sobota 16. 04. 2011 dopoledne:

9,15 (-9,30)

„Pane doktore, mám závratě. “

Téma: Jak se vyznat v problému závratí v ambulantní praxi. Cílem je, aby každý ambulantní ORL lékař s prostředky, které má k dispozici (ne specializovaná vyšetření) měl jistotu, že dokáže řešit závrativé stavy lege artis.

MUDr Eva Bártková – neurologická klinika FN Brno: Praktické předvedení semispontánních. vestibulárních vyšetření (Romberg, Hautant, Unterberger apod.)
doc MUDr Jaroslav Jeřábek – neurologická klinika Motol: Posuzování klinických projevů závrati; jak se vyznat v různých typech vertiga
doc MUDr Mojmír Lejska – AUDIO-Fon Brno: Domněnky, které ve vestibulologii neplatí, i když jsou tradovány
MUDr Štěpánka Havlová – Privátní ambulance Plzeň: Jak to dělám já.
doc MUDr Mojmír Lejska – AUDIO-Fon Brno: BPPV s praktickými ukázkami polohovacích manévrů

Diskuse.
V diskusi bychom se chtěli dokázat, aby každý účastník měl od této doby jasno, které závratě léčit, které odeslat a také jak léčit. Přijeďte !!!!

Informace:

I. Jak se přihlásit?

* Evidenci vede paní Romana Domagalská, která pracuje jako sekretářka u Jitky Vydrové.
Kontakty: Medico s.r.o., Ke stáčírně 2, 149 00 Praha 4.
Tel.:603 442 180; mail: domagalska@medico.cz
Zde je třeba se evidovat.
* Ubytování si zajistí každý sám. Seznam možností je na adrese:
http://www.infohumpolec.cz/vismo/

II. Příspěvky

* Příspěvky na rok 2011 ve výši 500 Kč.
číslo účtu : 15 34 67 795 / 0300
variabilní symbol je rodné číslo plátce

Vítáni jsou i nečlenové SAOF.
Pozvánka ve formátu DOC