XXVII. setkání SAOF Humpolec

Program
Pátek 4.11. 2011 po registraci 15 –17 hod.
začátek 17.30 – 18,00
Téma: Zprávy z oblasti privátní medicíny :
MUDr Vydrová – O novelách zdravotnických zákonů – jedním z nově zavedených ustanovení je plošná přeregistrace soukromých ambulancí. Jsme tak ohroženi státní byrokracií a řada pracovišť nemusí tímto sítem projít. VELMI DULEŽITÉ
MUDr Plhoň – Tzv. kultivace sazebníku výkonů (MZ) znamená ve skutečnosti likvidaci řady kódů. Již nyní je spočítáno, že na každém výkonu budeme tratit v oblasti ORL 30-90 Kč. Nejsou vyloučené finanční kolapsy ambulancí. VÝZNAMNÉ
Problematika nadstandardů
Volby do výboru SAOF – tajné, písemné

20,00 Společenský večer – hudba, tanec

Sobota 5.11. 2011 dopoledne:

9,15 (-9,30)
„Pane doktore, jak slyším ? “
Téma: Audiologie – formou veřejné diskuse
vede doc. MUDr Mojmír Lejska, CSc , AUDIO-Fon centr. Brno

Diskuse.
Probereme známé i méně známé skutečnosti z oblasti audiologie. Jak je audiologie využívána v běžné ORL ambulanci, příp. i v audiologické ambulanci. Témata budou: provádění a interpretace prahového audiogramu (např. jaký používat vyšetřovací tón a proč, jak stanovit stupeň sluchové ztráty s řečového audiogramu, proč někdo dobře slyší a hůře rozumí, jak posuzovat audiogramy „hlukařů“ atd.) a tympanometrie (podobně).
Přijeďte !!!!

Informace:

I. Jak se přihlásit?
* Evidenci vede paní Romana Domagalská, která pracuje jako sekretářka u Jitky Vydrové.
Kontakty: Medico s.r.o., Ke stáčírně 2, 149 00 Praha 4.
Tel.:603 442 180; mail: domagalska@medico.cz
Zde je třeba se evidovat.
* Ubytování si zajistí každý sám. Seznam možností je na adrese:
http://www.infohumpolec.cz/vismo/

II. Příspěvky
* Příspěvky na rok 2011 ve výši 500  Kč.
číslo účtu : 15 34 67 795  / 0300
variabilní symbol  je rodné číslo plátce

Vítáni jsou i nečlenové SAOF.