Zápis z průběhu 27. Sjezdu Sdružení ambulantních otolaryngologů a foniatrů (SAOF) v Humpolci 4. a 5. listopadu 2011

1.
Proběhly volby do nového výboru SAOF
Nově zvolený výbor Saof:
Vydrová , Markalousová, Matějů, Plhoň, Moravec, Lánský, Novotný, Pokorná.
Po skončení páteční schůze se sešel nový výbor SAOF
Předsedkyní byla zvolena Jitka Vydrová

2.
Plenární schůze SAOF doporučuje svým členům kandidáty pro korespondenční volby do výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku: Vydrová, Plhoň, Lejska, Kunt, Moravec a dále významné kolegy – nemocniční lékaře otorinolaryngology dle vlastního výběru a uvážení.

3.
Příští 28. Sjezd SAOF se bude konat 30-31.3. 2012 v Humpolci. Vydrová zajistí nahlášení termínu doc. Vokurkovi, aby se předešlo kolizi s jinou akcí ORL.

4.
Informace : Jitka Vydrová referuje o obsahu Zákona o zdravotních službách a jeho dopadu pro lékaře , zákon nahrazuje stávající zákony: č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Nový zákon ruší teze o bezplatném zdravotnictví, zároveň přináší jiný pohled na pacienta – jako na klienta a zdravotníkům přináší mnohá omezení. Prezentace ve formátu PDF je dostupná na webových stránkách Hlasové a sluchové centrum Praha www.hlasovecentrum.cz
v rubrice : aktuality

5.
Informace :Helena Rosická o Kultivaci sazebníku. Dosavadní návrh znamená snížení bodových hodnot
cílené vyšetření – 7 Kč, kontrolní – 4 Kč
optiky použít 14 400x za rok, nově: otoskopie – 19 Kč
nasofarygoskopie – 36 Kč
zvětšovací laryngoskopie – 32 Kč
mikroskop – 11 Kč
Je počítáno se sjednocením klinických vyšetření (ORL 1, ORL 2, dětské 0RL, foniatr) pouze zůstane ORL 2 (71021,71022,71023)
Znamená to například proti dosavadnímu výkonu 74022 ,74023 ztrátu 60 Kč či foniatrické vyš.: 72022, 72023 -120 Kč
Návrh jde k posouzení odborným společnostem a měl by platit od 1.1.2013

6.
Informace :František Plhoň : je počítáno se zrušením  indexace Q
90 dnů po nabytí platnosti nového zákona o zdravotních službách si musí každý požádat o novou registraci .Dosavadní registrace pozbydou platnosti do 3 let.
Při prokazování kvalifikace je počítáno jen s dokladem o specializované způsobilosti . Nestačí doklad atestace I.st s licenci ČLK či atestace II.st. O vystavení dokladu o specializované způsobilosti je možno požádat na ministerstvu zdravotnictví.
poznámka: o způsobu přeregistrace se stále jedná – aktuální podrobnosti najdete na stránkách SAS – www.sasp.cz
Za plný úvazek 1,0 se považuje 30 a více ordinačních hod.týdně

Sobota : odborný program Audiologie
Odborný program vedl doc. Lejska
Přednáška audiologie je dostupná na stránkách www.audiofon.cz
v sekci přednášky v 9. souboru

Příští SAOF pátek 30. a sobota 31.3.2012

Po skončení sjezdu se uskutečnil výlet .Odjezd auty do Sedlice, odtud pěšky kolem vodní elektrárny podél Želivky do Želiva po červené značce. Zde prohlídka kláštera, pak zpět po zelené a žluté značce do Sedlice.
Zúčastnili se: Matějů,Sedláček,Markalousová,Hradcová,Růzhová,Šrámková,Dvořáková.

Zapsal Matějů

 

Původní dokument ve formátu DOC ke stažení