Zpráva z 47. kongresu SAOF v Humpolci.

Zpráva z 47. kongresu SAOF v Humpolci a bližší informace o termínu a tématu jarního kongresu

Ve dnech 11. – 12. listopadu 2022 proběhl v Humpolci v hotelu Fabrika již 47. kongres Spolku Ambulantních Otorinolaryngologů a Foniatrů. Program byl rozdělen do dvou bloků. Páteční odpolední zahrnoval agendu týkající se ambulantního provozu. Sobotní dopolední byl věnován tématu covid a postcovid.

Páteční příspěvek MUDr. Jana Kastnera shrnul dění v ORL společnosti i samotném SAOF za poslední půlrok, představil novinky z výboru naší odborné společnosti. Zazněly detailnější informace týkající se skríningu sluchu u novorozenců a dětí ve věku 5 let i adekvátní vykazování kódů, které by měly být ze strany zdravotních pojišťoven bezproblémově nasmlouvány, pro optimální interpretaci celoplošného skríningu. Prostor byl věnován i terapeutickým novinkám, zejména biologické terapii chronické rinosinusitidy s nosní polypózou.

MUDr. Alena Hojdarová seznámila publikum s negativní zkušeností stran úhrad a komplikacemi při výkladu a aplikaci kompenzační vyhlášky ze strany zdravotních pojišťoven v době covid-19 ve své ambulantní praxi. Upozornila na rozdílné ohodnocení kompenzace práce při ošetření dětských pacientů odborníkem se specializací 701 nebo 704.

Nakonec promluvil MUDr. Pavel Horažďovský, který účastníky seznámil s činností Sdružení ambulantních specialistů. Ve svém sdělení zmínil podíl SAS na jednání o úhradové vyhlášce na příští rok, konkretizoval dohadovací řízení, představil i tzv. finanční kuchařku SAS. V době stoupajících nákladů ambulantních zdravotnických zařízení na nájmy, energie, platy a d. jeho přednáška velmi rezonovala. Celá řada členů SAOF je navíc členy SAS.

Páteční večer byl zakončen společenským večerem s rautem a tradičně i koncertem živé kapely.

Sobotní dopolední program se nesl v duchu tématu COVID a POSTCOVID. Chtěli jsme tak dát abstraktní sbohem pandemickému období. Záměrně jsme oslovili přednášející z rozdílných oborů, teoretických i klinických.

Velké pozornosti se těšil příspěvek přednosty ORL kliniky v Pardubicích MUDr. Jana Vodičky o poruchách čichu a chuti u covid-19. V rámci popisu vyšetření čichu poskytl účastníkům vyšetřovací sady parfémovaných fixů (tzv. OMT test), zmínil důležitost čichového tréninku u hyposmie/anosmie, a znovu upozornil na nové terapeutické možnosti u pacientů s chronickou rinosinusitidou (biologická terapie).

Účastníky kongresu pak svojí virologickou přednáškou o covidu a vědeckých i pandemických souvislostech jistě zaujala i RNDr. Ruth Tachezy, viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě UK a také členka MeSES. Shrnutí její fascinující přednášky by mohlo znít: covid tu s námi je a nadále bude, ale zatím to (ohledně pandemie) vypadá nadějně.

Nakonec měl strhující sdělení prof. Jan Bělohlávek, jeden z předních českých kardiologů s obrovským mezinárodním renomé  a vedoucí ECMO týmu ve VFN, nejenom o dopadech covid-19 na kardiovaskulární péči. Úžasná přednáška s děsivými zkušenostmi z prostředí kardiologické intenzivní péče v době covid-19.

Nedílnou součástí sobotního společenského programu byl i odpolední výlet pod vedením MUDr. Josefa Matějů, který tentokrát zavedl účastníky do jihlavské ZOO.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům kongresu a těšíme se na jarní SAOF, který se bude konat ve dnech 21. – 22. dubna 2023. Naše pozvání tentokrát přijali prof. Jan Plzák, předseda odborné společnosti, a jeho kolegové z ORL kliniky v pražském Motole. Sobotní odborná část programu se ponese v duchu moderních postupů a inovací v ORL.

Přejeme klidný Advent, veselé Vánoce i vše dobré v novém roce.

Za výbor SAOF,

Jan Kastner