61. Otologický den

Milé kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vám připomněli blížící se termín ukončení včasné registrace.

Registrujte se do 4. listopadu za zvýhodněný registrační poplatek.

Otologický den je kromě otorinolaryngologů a foniatrů určen též pro odborníky z pracovního lékařství a audiologické sestry.

Více informací a předběžný program naleznete na webové stránce https://www.otologickyden2022.cz/

Těším se na setkání v Hradci Králové

Za organizátory

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sekretariát
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 284 001 444
E-mail: otologickyden2022@guarant.cz
Web: www.guarant.cz