Aktuální informace – opatření COVID-19 a další pro ambulantní lékaře

Vážení kolegové!
 
1.Antigenní testování:
  • Upozorňujeme na nové organizační opatření VZP ČR č. 17/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, které je určeno poskytovatelům vybraných ambulantních odborností. Pro účely vykazování antigenního testování u symptomatických pacientů na pracovištích vybraných odborností u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (vč. odbornosti 701 – otorinolaryngologie) je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno od 1. 11. 2021 vykazovat nový výkon 01306 za podmínek, že:
1) výkon 01306 je poskytovatelům výše uvedených odborností hrazen výkonovým způsobem. 
2) diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19. 
3) poskytovatelé výše uvedených odborností nemusí o nasmlouvání výkonu 01306 žádat, do přílohy č. 2 Smlouvy jim bude výkon doplněn automaticky.
Výkon 01306 je hrazen výkonově, není tedy zahrnutý do maximální úhrady. Z pokynů MZ není zřejmé, zda je možno s tímto výkonem v ten samý den vykázat i další klinické výkony. Nikde není uvedeno, že ne. Informaci ještě upřesníme.
Na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR určené poskytovatelům zdravotní péče https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19 jsou uvedena všechna platná i zrušená organizační opatření související s kroky ke zvládnutí pandemie covid-19.
K 1.11.2021 bylo zrušeno Organizační opatření VZP ČR č. 12/2021 (týkající se kódu 99949).
2.Otitidy dětských pacientů s onemocněním covid 19
  • Upozorňujeme, že se množí z terénu informace kolegů o zvýšeném množství dětských pacientů s otitidami a rinosinusitidami, kteří jsou zároveň covid pozitivní. Doporučujeme dětské pacienty s těmito diagnózami testovat.
3. Monoklonální protilátky
  • Dále upozorňujeme na možnost, že rizikové pacienty s PCR-prokázanou diagnózou onemocnění COVID-19 mohou k aplikaci monoklonálních protilátek (MAB) odesílat i ambulantní specialisté. Bližší informace o těchto monoklonálních protilátkách (Bamlanivimab, Etesevimab, Regn-CoV2) jsou k dispozici např. na webu MZČR https://koronavirus.mzcr.cz/pro-zdravotniky/, kde je i aktualizovaný seznam aplikačních center. Podrobné informace o indikacích a aplikaci MAB jsou např. na stránkách FN v Motole https://www.fnmotol.cz/regn-cov2/.
  • K dispozici je také materiál, který je zaměřen na diagnostiku a léčbu onemocnění COVID-19 mimo nemocnice, vydaný infektology.
4. Očkování
  • V neposlední řadě upozorňujeme na možnost se zapojit do očkování proti onemocnění COVID-19 díky inciativě Lékaři pomáhají Česku. Za výbor SAOF jsme nicméně přesvědčeni, že kapacita zavedených očkovacích center i sítě praktických lékařů a pediatrů je dostatečná a zapojení ambulantních specialistů do očkovací kampaně ponecháváme zcela na uvážení každého jednotlivého lékaře. Třeba i dobrovolným zapojením do očkování v nejbližším větším centru. Je třeba ale také zohlednit, že v běžné ambulantní praxi specialistů čím dál více rezonují nepříjemné zkušenosti mnohých kolegů, kteří se zapojili do obdobné kampaně Lékaři pomáhají Česku v rámci celoplošného testování antigenními testy začátkem roku 2021. Byly časté případy, kdy jim zdravotní pojišťovny (zejména ZPMV 211) neproplatily jako poskytovatelům zdravotní péče zdaleka všechny provedené antigenní testy s nejasným odůvodněním. Zatímco praktickým lékařům a pediatrům (kteří často pracovali distančně, neboť to měli a mají ve svých doporučeních), ale i stomatologům byly poskytnuty různé bonusy a stabilizační platby. Konkrétní případy neoprávněně odmítnutých dávek doporučujeme rozporovat, SAOF bude v řešení jednotlivých kauz samozřejmě nápomocen. 
Všem kolegyním a kolegům přejeme klidný adventní čas, co možná nejpohodovější Vánoce a vše dobré v novém roce, zejména pevné zdraví!
 
MUDr. Jan Kastner, Ph.D.  a prim. MUDr. Jitka Vydrová