Dopis předsedy Sdružení ambulantních specialistů – zaslání plných mocí

Vážení kolegové,
věnujte laskavě pozornost dopisu předsedy Sdružení ambulantních specialistů MUDr.Jojka, ve kterém nás žádá o zaslání plných mocí před zahájením dohodovacího jednání o úhradách za naší práci pro rok 2016. Vzhledem k tomu, že SAS je jedinou organizací, která hájí zájmy ambulantních specialistů, neměly by naše plné moci chybět. ČLK musí hájit zájmy všech lékařů – nemocnic i praktiků, takže v našem zájmu je především silná pozice SASU.
Pošlete tedy plné moci SASU do 31.3.2015, v době našeho sjezdu v Humpolci by na plné moci bylo pozdě.
Formuláře k “Plné moci” jsou v příloze.
MUDr. Jitka Vydrová

—————————————————————

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

za několik týdnů začne dohodovací řízení o úhradách naší práce v roce 2016.
Věříme, že ten z Vás, kdo sleduje vývoj těchto jednání v posledních dvou letech, registruje, že právě našemu sdružení se podařilo v jednáních se zdravotními pojišťovnami dosáhnout místy i významného zlepšení parametrů úhrad.
Pokud s námi souhlasíte, že je třeba v trendu, který byl zahájen v jednáních pro rok 2014 a v němž bylo pokračováno pro rok 2015, je nezbytné pokračovat, pošlete nám plnou moc, kterou nám zajistíte přiměřenou sílu.
Velmi rádi ji využijeme k vyjednání ještě lepších podmínek, než jsou stanoveny dnes.

Pokud jste nám již plnou moc zaslali, prosíme o zvážení poslání nové plné moci, zejména v případě, že jste v poslední době změnili právní formu svého zařízení z fyzické na právnickou osobu. V takovém případě totiž ta původní (vystavená ještě fyzickou osobou) ztrácí platnost.

Formulář plné moci Vám posíláme v příloze.
Můžete si jej jednoduše vytisknout, vyplnit, podepsat a pak naskenovat a poslat nám zpět. Poslat jej můžete, samozřejmě, také klasickou poštu.

Předem děkujeme za Vaši důvěru.

S pozdravem
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

Příloha: Plná moc [DOC]

Technická poznámka:

Vyplněnou plnou moc posílejte na adresu: Forrová SAS <sasp@sasp.cz>