Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti s infekcí koronavirem!

Doporučení Rady SAS všem ambulantním specialistům v souvislosti se šířením infekce koronavirem

Rada SAS podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje vůli podílet se na pomoci.
Tato je ale limitována nedostatkem ochranných prostředků. Roušky ani respirátory nám nikdo nedal, nemůžeme si je ani koupit, dochází nám desinfekce i rukavice.
V této situaci a ve snaze nevystavovat naše členy – ambulantní specialisty – z nichž někteří pracují v oborech, v kterých se nelze vyhnout velmi úzkému kontaktu mezi zdravotníkem a pacientem, vydáváme právě toto doporučení pro ambulantní specialisty:

1) Každého pacienta s respiračním onemocněním považujte za potenciálně nemocného COVID-19.
2) Od pondělí 16.3.2020 ordinujte Vy i Vaše sestřičky pouze s užitím předepsaných respirátorů. Tedy, samozřejmě, pokud je máte. V opačném případě doporučujeme postupovat dle bodu 10) níže.
3) Redukujte počet personálu v přímém kontaktu s pacienty tak, aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle.
4) Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu možné expozice virem.
5) Omezte maximálně počet pacientů ve vašich čekárnách. Lze to udělat buď pomocí objednacího systému nebo pacient nemusí čekat v samotné čekárně, ale venku a do ordinace pak přijít až po telefonickém ujištění se, že je zajištěn přímý průchod do ordinace. Jistě existují i jiné analogické způsoby.
6) Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky, směrujte přímo dle platných postupů na KHS na linku 112.
7) Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží provádějte v jiných časech, než na které objednáváte ty s akutními potížemi.
8) Mezi jednotlivými pacienty provádějte častou a důslednou dezinfekci ordinace.
9) Chronickou medikaci řešte vystavováním e.RP u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
10) V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky, již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. V takovém případě převeďte činnost Vašich praxí do nouzového režimu. Za nejlepší považujeme ordinaci zcela uzavřít a event. poskytovat jen telefonické či elektronické konzultace, zajišťovat předpisy e-Receptů a vystavování e- Neschopenek bez fyzického kontaktu s pacientem.
11) Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte www.sasp.cz.

Rada SAS 15.3.2020.

Aktualizované doporučeni Rady SAS ambulantním specialistům 16.3.2020 – PDF