Aktualizace Sazebníku pro rok 2013 – jak postupovat

Aktualizace Sazebníku pro rok 2013

Dne 18.12.2012 byla vydána Vyhláška 467/2012 Sb, kterou se vyhlašují změny v seznamu výkonů, ale zveřejněna byla až 27.12.2012.

Lze si to stáhnout na www.mzcr.cz v sekci pro zdravotníky.

Celý text je na první chvíli dosti nepřehledný, protože se uvádějí jen jednotliuvé doplňky v textu a pak tabulka sazebníku v závěru. Tento text je psán hlavně pro ORL lékaře, protože v tom oboru je těch změn a Q – kódů nejvíce. Pro ostatní obory to platí obdobně, pouze s tím, že u interních oborů je minutová režie nižší.

Účinnost vyhlášky je k 1.1.2013.

Čeho si jako ORL ambulantní lékaři musíme všimnout?

Tak zejména, mnozí z vás by mohli být vyděšeni když v tabulkové části vyhlášky uvidí podstatně menší bodové ohodnocení u všech výkonů než je obvykle uvedeno v programech pro pojišťovny, které máme nainstalovány v našich PC. To, co je v těch tabulkách jsou body bez režie. K těmto hodnotám je nutno připočítat Kč 3,44 za každou minutu trvání výkonu, u některých složitějších výkonů i minutovou hodnotu vyšší. (v kategorii 711 5,16Kč, v kategorii 721 6,16 Kč za minutu. A v univerzálních mezioborových kódech (např. 09511, 09115 etc. )Je to 2,87 Kč za minutu. V tom problém nevidím, je to tak každý rok.

V našem oboru ORL zejména jsou ale podstatné změny, které musíme uplatňovat ve vykazování hned od prvních klientů v tomto roce. Některé změny jsou pro nás příjemné, jiné méně.

 

  1. Nejpříjemnější změnou je zrušení indexace Q u všech výkonů vůbec. Znamená to, že u všech výkonů, které jsme nesměli současně vykazovat s kódem klinického vyšetření,. Tedy s 71021,71022 a 71023, případně foniatři 72021,72022 a 72023, či při ošetření dětí 74021,74022 a 74023 tak můžeme činit. Je třeba se znovu podívat do sazebníku a oživit si všechny ty bývalé Q kódy, které jsme moc nepoužívali, protože se nám spojení s minimálním kontaktem nevyplatilo. Jde například o politzeraci (71565), anemisaci nosní sliznice (71614) odstranění cizího tělesa ze zevního zvukovodu (71511- u kterého je povoleno ještě vykázání mikroskopu stejně jako u čištění trepanační dutiny (71580) . Odběr materiálu jiného než krev (09115)jsme většinou vykazovali další den., přední nosní tamponáda (71525) nebo převazy 09535, 09537 a další. V ORL jich bylo celkem 14
  2. Další příjemnou zprávou, zejména pro ty z nás, kteří nemají nasmlouvány kódy klinického vyšetření pro dětské pacienty (daly se používat až do 18 let věku) je zavedení meziooborového kódu 09555 (ošetření dítěte do 6 let) za 78 bodů + 10 minut po 2,87Kč. Tento výkon mohou vykazovat pokaždé, když vykážeme klinické vyšetření. S minimálním kontaktem se ale kombinovat nedá. Používat ho mohou všechny odbornosti kromě psychiatrů.
  3. Nepříjemné je pro nás, kteří máme nasmlouvány výkony klinického vyšetření ORL pro dětské pacienty 7402* a dále pro foniatry, že se veškeré chirurgicky zaměřené obory bodově sjednocují s bodovým ohodnocením klinických vyšetření oboru 501 (obecná chirurgie) a to jak doba trvání vyšetření tak bodové ohodnocení . Do této skupiny pak patří i foniatrie (obor 702) , kteří za to mohou být rádi, protože u interních oborů jsou sazby nižší hlavně v režii. Prakticky dále vykazujeme klinické kódy stejné jako jsme vykazovali. Protože ty zrušeny nebyly, ale bylo sjednoceno jejich bodové ohodnocení. Protože všechny mají trvání 30 minut pro komplexní vyšetření, 20 minut pro cílené a 10 minut pro kontrolní tak z toho vyplývá, že jak kódy 7402*, tak foniatrické 7202* budou sice vykázány, ale budou mít značně nižší bodové ohodnocení (u dětských pacientů do 6 let lze však vykompensovat novým kódem 09555 – viz výše.

 

Prakticky něco z toho co zde píšu můžeme realizovat vykazováním ihned, něco, až dodavatel software do našich programů nám pošle aktualizaci sazebníku, v každém případě to platí od 1.1.2013 a věřím, že řada z toho bude již programátory ošetřeno tak, že zpětné opravy budou automatické.

Upozorňuji, že ti z nás, kteří ošetřujeme malé děti musí dát pojišťovnám na vědomí, že budou používat nový výkon 09555 – ošetření dítěte do 6 let věku. O to nežádejte, jen dejte na vědomí, aby vám o to rozššířili vaše výkonové portfolio.

Pojišťovna nemá právo tento kód odmítnout, je to dáno vyhláškou.

V ORL oboru, zejména ambulantním byly schváleny již další kódy u většiny s vylepšením proti současnosti, třeba s větší četností nebo minutáží (třeba u paracentesy z 5 na 10 minut), ale to se do letošní novely sazebníku nevešlo a bude součástí velké novely, která je plánována na 1.1.2014.

 

Pokud to budou číst i kolegové z jiných oborů tak platí to i pro jejich Q kódy a u dětí do 6 let zvýhodnění kromě psychiatrů, kteří si zdůvodnili nutnost delší minutáže pro děti než mají internisti, resp. Pediatři.

 

Pokud pošlete mejlem dotazy tak se budu snažit na ně odpovědět.,

 

3.1.2013

 

MUDr František Plhoň

člen pracovní skupiny k Seznamu výkonů při Mzd ČR

delegovaný tam Radou SASu.

 

Původní dokument ve formátu DOCRTF ODT]

Poznámka admina:

Z dalšího zdroje: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-467

09555 OŠETŘENÍ DÍTĚTE DO 6 LET

U dítěte do 6 let přičti k výkonu klinického vyšetření. Nelze kombinovat s výkony 36021, 36022 a 36023.

Kategorie: P – hrazen plně

OF: 1/1 den/odbornost

OM: A – pouze ambulantně – agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 78

Nositel INDX Čas
L3 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne