Informace ke zrušení  přeregistrace

S velkým potěšením jsme registrovali výsledek jednání Ústavního soudu o stížnosti podané skupinou senátorů kolem MUDr. Derenerové ze dne 27.11.2012, ve kterém tento zrušil některé části zákona o zdravotních službách – to hlavní pro nás:
1. Zrušil povinnost přeregistrace zdravotnických zařízení – zdravotnická zařízení, která mají platnou registraci podle dřívějšího zákona, sice mohou, ale nemusejí žádat o novou registraci dle zákona nového.
2. Zrušil registry zdravotnických pracovníků. Tyto budou i nadále vedeny pro nás u ČLK. Nebude povinnost nechávat zpřístupňovat své velmi soukromé údaje na webu MZ.
3. Ústavní soud se vyjádřil, že pokuty dle zákona o zdravotních službách musí svou výší vždy odpovídat míře závažnosti provinění.

Rozhodnutí Ústavního soudu k dnešnímu dni není „na papíře“, nevyšlo zatím ve Sbírce zákonů, nenabylo tedy plné účinnosti, přesto lze konstatovat, že ta zdravotnická zařízení, která zatím nestihla o přeregistraci požádat, už žádat nemusejí.
Zařízením, která již požádala a přeregistrace jim zatím nebyla vydána , doporučujeme vyčkat, než příslušné usnesení Ústavního soudu vyjde ve Sbírce zákonů. To bude nejpozději začátkem ledna 2013. Pak mohou u svých krajských úřadů či u Magistrátu hl.m. Prahy vzít svou žádost o přeregistraci zpět. V takovém případě mají tyto úřady povinnost jim vrátit zaplacený poplatek 1000,- Kč, pokud jej při podání žádosti zaplatili.
Kompletní informaci o výsledku jednání Ústavního soudu zveřejníme na webu, jakmile toto vyjde ve Sbírce zákonů.
Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda
P.S. Touto cestou si dovoluji vyjádřit velké díky MUDr. Dernerové a JUDr. Machovi, kteří se nesporně nejvíce zasloužili o to, že stížnost k Ústavnímu soudu byla podána a že jí bylo vyhověno způsobem, který je pro soukromá zdravotnická zařízení nejlepší možná.

Dokument ke stažení ve formátu [DOCX]