Dobrá zpráva pro ambulantní specialisty pracující ve smluvním vztahu s VZP.

Nedávno jsme Vás informovali o úpravě dodatků pro otorinolaryngology a foniatry pro rok 2019 na úroveň nejméně 0,97 Kč za bod. Tato zpráva již neplatí, VZP dorovná všem ambulantních specialistům hodnotu bodu na 1,0Kč. Čtěte níže:

V minulých týdnech jsme všichni v mediích registrovali zprávu, že VZP se rozhodla rozpustit část svých finančních rezerv tak, že jimi zaplatí za lepší péči vybraným skupinám poskytovatelů.

Jak vyplynulo z jednání MUDr. Jojka 29.8.2019 s ing. Kabátkem, generálním ředitelem VZP, a následně 11. a 17.9.2019 s ing. Davidem Šmehlíkem, jeho náměstkem, skoro 1 miliarda Kč bude směrována k ambulantním specialistům, a to k tak, že jim bude navýšena jejich reálná hodnota bodu na úroveň 1,- Kč za oba roky 2018 a 2019, přičemž tento přepočet bude zároveň započítán do referenčních hodnot (PUROo) pro další roky.

Svou reálnou hodnotu bodu např. pro rok 2018 zjistíte tak, že celkovou úhradu od VZP vydělíte počtem Vámi vykázaných a VZP uznaných bodů. Nejedná se tedy o hodnotu, kterou máte uvedenu v úhradovém dodatku, která ale do výpočtu úhrad vstupuje úplně na začátku.

V současné době probíhá finalizace práce na dodatcích našich smluv.

Tyto budou dvou typů, které se budou lišit podle toho, jestli AS měl či neměl v roce 2018 reálnou hodnotu bodu nižší než 1,- Kč. Pokud ji měl nižší, dostane příslib doplatku na úroveň 1,- Kč a zároveň příslib doplatku na úroveň hodnoty bodu 1,- Kč za rok 2019. Pokud měl v roce 2018 reálnou hodnotu rovnu nebo vyšší než 1,- Kč, dostane dodatek jen s příslibem týkajícím se roku 2019. Oba typy dodatků pak budou obsahovat ustanovení o tom, že případné navýšení úhrady se promítne do referenčních dat (PUROo) let následujících.

Tuto inciativu vedení VZP vítáme. Koneckonců problém významného rozdílu reálné hodnoty bodu proti té “vyhláškové” nejen u VZP u naprosté většiny z nás bylo jedním z velkých témat, o nichž jsme jednali a které jsme se snažili napravit v rámci DŘ o úhradách na rok 2020.

Texty dodatků jsou už hotové, máme za domluvené a v současné době jsou rozesílány.

Podrobnosti v Humpolci!