Výzva prezidentu ČLK 29.10.2019

Vážení,

     věnujte, prosíme, pozornost příloze.

     Jde o naši veřejnou výzvu prezidentu ČLK reagující na jeho mediální aktivitu vůči nejen SASu, ale všem ostatním organizacím zastupujícím soukromé lékaře. 

     Pokud s námi souhlasíte, že aktivity prezidenta ČLK jsou nevhodné, prosíme, přepošlete jej dalším soukromým lékařům, na něž máte kontakt.

     Předem děkujeme za spolupráci.

     S pozdravem

MUDr. Jojko, MUDr. Hülleová, MUDr.Šonka, MUDr. Dvořák, Ph.D.

Příloha ve formátu PDF ke stažení.


 

Text přílohy:

——————

Věc: Otevřená výzva prezidentu České lékařské komory, MUDr. Milanu Kubkovi

V Praze dne 29.10.2019

Pane prezidente,
my, níže podepsaní představitelé soukromých lékařů, tímto reagujeme na Vámi šířené maily z 13.9., 21.10. a 24.10.2019 a na některé články v časopisu Tempus Medicorum 10/2019 na stranách 9 až 19.

Ve všech těchto textech tvrdíte, že špatně zastupujeme soukromé lékaře a nejednáme v zájmu našich členů, že přistupujeme na návrhy MZ, které jsou mířeny proti soukromým lékařům, že jsme se v rámci dohodovacího řízení o úhradách na rok 2020 spokojili s horšími podmínkami, než bylo možné vyjednat. Protiřečíte si, neboť nás zároveň obviňujete, že dosaženými výsledky parazitujeme na odborářích a lékařích z nemocnic. Rozeštváváte znovu lékařský stav šířením těchto smyšlených obvinění a využíváte k tomu adresář a časopis České lékařské komory (ČLK), tedy i její finanční prostředky, ačkoli ty mají sloužit zcela jiným účelům.

Vyzýváme Vás tedy:

1. Zastavte neprodleně tuto štvavou kampaň. Soukromí lékaři nestojí proti nemocničním. To, že tento dojem trvale vytváříte a snažíte se vyvolávat a pěstovat konflikt mezi členy ČLK, se hrubě protiví roli, kterou máte jako její prezident zastávat. Přestaňte se vměšovat do záležitostí našich profesních organizací, které na rozdíl od ČLK (a ČLK o.s.) fungují na dobrovolné bázi a nezpochybnitelných demokratických principech. Začněte se, prosíme, chovat jako prezident instituce, která zastupuje zájmy všech lékařů a ne jako odborář.
Začněte konečně ve svých dopisech a článcích o nás psát pravdu.

2. Sdělte korektně, že v Dohodovacím řízení (DŘ) pro rok 2020 bylo dosaženo historicky nebývalého navýšení úhrad soukromých lékařů, ale rozhodně se tak nestalo na úkor nemocnic. Rozdělení finančních prostředků mezi segmenty je spravedlivé, soukromí ani nemocniční lékaři nejsou nijak protěžováni.

3. Informujte o tom, jakých výhod bylo dosaženo v dalších jednáních zejména s VZP a následně i na úrovni ministerstva zdravotnictví a vlády ČR. Přiznejte otevřeně, že toho bylo dosaženo naší zásluhou, nikoli aktivitou ČLK, či Krizového štábu. Přiznejte také, že prosadila-li by ČLK nedohodu, bylo by navýšení úhrad soukromých lékařů v roce 2020 podstatně nižší, než je dnes a k následným jednáním např. s VZP a k jejím ústupkům by jistě vůbec nedošlo.

4. Sestavte seznam toho, co jste v posledních např. 3 letech pro soukromé lékaře opravdu udělal. A vysvětlete, proč jste vždy zastával požadavky odborů na získání co největšího podílu rozdělovaných prostředků pro nemocnice na úkor ambulantního sektoru a proč jste se nikdy nesnažil vyvažovat zájmy jednotlivých skupin lékařů, které tvoří ČLK. Vysvětlete, proč jste v minulém týdnu v České televizi řekl, že peníze by měly jít zejména do nemocnic.

5. Vezměte zpět nás obviňující tvrzení z Vašeho dopisu z 13.9.2019 ve věci návrhu změny zákona 48/97 Sb. ze začátku září 2019. Jistě jste si vědom, že jste varování před námi nechal rozeslat v době, kdy už jste několik hodin měl ve své mailové schránce naše k návrhu MZ odmítavá stanoviska.

6. Tuto naši výzvu v nezkrácené podobě nechte zveřejnit na stránkách nejbližšího vydání časopisu Tempus Medicorum a rozešlete nejpozději do 5 pracovních dnů na stejný seznam adres, jako jste nechal rozeslat své dopisy 13.9., 21. a 24.10.2019.

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR