Informace k úhradovým dodatkům, 2. část

Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali o výzvě rady SAS ke znění vyhlášky MZ k úhradovým dodatkům za naši práci:

Rada Sdružení ambulantních specialistů (SAS) tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven (ZP), pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ 273/2015 Sb.

Žijeme v době, kdy narůstá výběr pojistného, kdy hospodářství ČR prosperuje více, než bylo ještě nedávno odhadováno. Není žádný důvod souhlasit s tím, že úhrada naší práce bude stagnovat, nebo se zvýší proti roku 2015 jen o 1%. Na jedné straně je nám tvrzeno, že se zvyšuje hodnota naší práce o 10% v Seznamu výkonů, úhradová vyhláška ale vrací vše zase zpět k nule nebo těsně nad ní.
Co konkrétně se nám nelíbí na příloze č. 3 úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016?

1. Hodnota bodu jen 1,03 Kč (o haléř více, než v roce 2014 v úhradové vyhlášce, ale o haléř méně, než u naprosté většiny ZP v roce 2015, tedy v naší konkrétní dohodě s pojišťovnami).
2. Velmi komplikovaný úhradový vzorec s absolutním limitem vycházejícím z průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2014. Vyhláška MZ pro rok 2013 byla Ústavním soudem (ÚS) zrušena, protože ÚS považoval za nepřípustné, aby část naší práce byla hrazena jen třicetníkem. Nyní (pokud nepůjde o pacienta více než pětinásobně dražšího než ostatní) nemá být zaplacena vůbec. Bez možnosti obhajoby méně než pětinásobně zvýšených nákladů.
3. Úhrady interny se vrací do období se zkrácenými časy klinických vyšetření. K jejich zpětnému narovnání došlo až v roce 2015.
4. Dvojí regulace ZÚM a ZÚLP.
5. Tzv. malý počet pojištěnců ne 100 jako dosud, ale jen 50. U výkonů i regulací.
6. Snížení úhrady proti roku 2015 tím mechanismem, že v roce 2014 – tj v referenčním období pro rok 2016 – bylo do vzorce (a tedy stropu úhrad) započítané menší množství dříve třicetníkových bodů, než v roce 2015
7. Kompenzace výpadku příjmů ze zrušení regulačních poplatků s absolutním stropem dle hodnot z roku 2014. Bez zohlednění přesunu pojištěnců mezi ZP.
8. Konečné vyúčtování až 150 dnů po konci roku 2016, tj. o měsíc později, než tomu bylo dosud.

Rada SAS ihned osloví všechny ZP s žádostí o nabídky, které dle našeho názoru budou lépe odpovídat současné hospodářské situaci i postavení ambulantní specialisované péče v systému českého zdravotnictví.

V Praze 25.10.2015 Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda