Informace o výkonu (kódu) 72024:

Jak jsme vás průběžně informovali, podařilo se během roku 2013 domluvit s pracovní skupinou ke kultivaci sazebníku MZ nový výkon (kód) 72024 pro obor foniatrie, který by měl vyrovnat ztrátu foniatrů na klinických vyšetřeních.

Výkon byl schválen pracovní skupinou MZ, zdravotními pojišťovnami i ministrem zdravotnictví. Přesto se v novele sazebníku neobjevil. (Vyhl. MZd č. 421/2013 – z 15.12.2013)

Novela neobsahuje ani další tzv. kultivované kódy, jejichž příprava nás stála nemalé úsilí. V publikované verzi sazebníku nebyly zohledněny očekávané úpravy a opravy údajně pro jejich nevyváženost a bohužel i z důvodu připomínek některých poskytovatelů, kteří žádali o odložení vydání sazebníku. Většinou to byly skupiny poskytovatelů, kteří se kultivaci kódů svých odborností nevěnovaly a proto se nyní obávají, aby jiné obory kultivací nezískaly výhody.

V novele Sazebníku pro rok 2014 je uveřejněno jen několik nových výkonů, které tam byly vloženy z důvodu „veřejného zájmu“. Nás by mohlo zajímat pouze to, že některé kódy týkající se drobné chirurgie byly opraveny. Dodatečně byly zrušeny Q kódy – (61113,61123, 61125, 61129, 61131).

Pracovní skupina pro kultivaci sazebníku nyní čeká, jak se k práci na dokončení kultivace sazebníku postaví nový ministr. Doufáme, že naše tříletá práce opět neskončí na mrtvém bodě.

Výbor ORL společnosti důrazně urgoval vložení vylepšovacího foniatrického kódu do novely pro rok 2014. Žádost však zůstala do dnešního dne bez odpovědi.

O dalším vývoji budeme informovat.

Dne 13.1.2014, za výbor SAOF: MUDr. Jitka Vydrová.

Informace o výkonu [DOCX]