Audit právních povinností lékařské praxe

“Na poskytovatele zdravotních služeb je právními předpisy kladena celá řada administrativních povinností, o jejichž existenci v řadě případů poskytovatelé ani neví.

V rámci náročné péče o pacienty pak poskytovatelé ani nemají čas se těmito povinnostmi zabývat. Přesto s jejich nesplněním spojují právní předpisy citelné sankce (výjimečně až 2.000.000,- Kč).”

Čtěte dál na Audit právních povinností lékařské praxe