Pozvánka na 49. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 49.sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF. Téma: “Novinky v ORL” Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Datum konání: 27. 10. – 28. 10. 2023 (Začátek: pátek 27. 10. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 28. 10. v 13:00 hodin) Termín pro zaslání přihlášky: do 23. 10. 2023 E-mail pro zasílání přihlášek domagalska@medico.cz Konferenční poplatek: Přihlášení členové SAOF do 23.10.: 650,- Kč Od 23.10. pro nepřihlášené členy SAOF: 1700,- Kč Nečlenové SAOF: 1 700,- Kč Dokument ve formátu PDF s kompletní informací.…

Celý text

Devátý ročník České ORL akademie.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás pozvali na devátý ročník České ORL akademie, který se bude konat ve Velké posluchárně FN Motol ve dnech 29. – 30. 9. 2023. ORL akademie je vzdělávací akce doporučena zejména lékařům v předatestační přípravě; pro ně je určena také aktivní účast, která bude probíhat formou posterů. Nicméně Akademie se mohou zúčastnit i ORL lékařky a lékaři, mladší i starší, kteří skládali atestaci v nedávné i dávnější minulosti. Stačí se zaregistrovat na webu www.orlakademie.cz . Budeme velmi rádi, pokud se zúčastní i ambulantní lékaři, pro které může být dvoudenní…

Celý text

Česko-německé ORL dny

Milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás ještě před začátkem letních prázdnin a dovolených informoval a současně pozval na Česko-německé ORL dny, které se budou letos ve dnech 15 – 16. 9 konat v Apoldě (nedaleko Lipska). Předpokládaná účast z ČR je 30 lidí, nicméně velmi rádi přivítáme další účastníky a to i z řad ambulantních specialistů. Čeká nás kvalitní odborný a příjemný společenský program. Také letos bude konference obohacená o instruktážní kurzy, které budou již v ceně registračního poplatku. Více informací najdete v informačním letáku v příloze. Budu se…

Celý text

Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci a další informace.

Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci, termín říjnového setkání (27.-28.10.2023) a informace o podzimních volbách do výboru a revizní komise ORL společnosti Ve dnech 21. – 22. dubna 2023 proběhl v Humpolci v hotelu Fabrika již 48. kongres Spolku Ambulantních Otorinolaryngologů a Foniatrů. Program byl rozdělen do dvou bloků. Páteční podvečer zahájil předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP profesor Jan Plzák se zprávou o aktuálních úkolech a práci výboru odborné společnosti, a to zejména ve vztahu k ambulantním lékařům. Pokračovala primářka Jitka Vydrová s informacemi o novinkách…

Celý text

ORL sjezd České Budějovice.

ORL sjezd České Budějovice. Jihočeské muzeum s masožravkami, Český Krumlov – Jízdárna, zámek Hluboká, Noc kostelů: sv. Mikuláč, P. Marie Růžencová – beuronské vymalování, Obětování Panny Marie. Zámek Jindřichův Hradec, Zoo Na Hrádečku, Zoo Hluboká. Fotky najdete v galerii ORL sjezd České Budějovice

Celý text

Úhradová vyhláška na rok 2023.

V Praze dne 2. 1. 2023 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, píšeme Vám, protože předpokládáme, že jste – stejně jako my – nespokojeni se současnou podobou úhradové vyhlášky na rok 2023, v níž je nám přisouzeno jen 8% navýšení úhrad proti roku 2022, ačkoli jen inflace v roce 2022 byla skoro 17%. Snad Vás potěšíme tím, že se nám již podařilo získat příslib MZ, podle něhož vydá pro rok 2023 kompenzační vyhlášku, jejímž účelem bude právě kompenzovat rozdíl našich úhrad vůči vývoji nákladů námi poskytované péče, nedojde-li ke zlepšení obecné ekonomické situace.…

Celý text

Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie a rehabilitace hlasu

Vážená pani doktorko, po předešlé domluvě s MUDr.Jarkou Haškovou si Vám dovoluji přeposlat pozvánku na naši vzdělávací akci: Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie a rehabilitace hlasu Termín: 11.1.2023 od 8:00 hod. Místo konání: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, budova M, 1. patro Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 6 kredity. Více informací a program naleznete v přiložené pozvánce (PDF). Moc bych Vás chtěla prosit, zda by byla možnost tuto akci zpropagovat mezi ambulantní specialisty prostřednictvím SAOFu. S pozdravem Eva Košľabová MUDr.…

Celý text