Úhradová vyhláška na rok 2023.

V Praze dne 2. 1. 2023 Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore, píšeme Vám, protože předpokládáme, že jste – stejně jako my – nespokojeni se současnou podobou úhradové vyhlášky na rok 2023, v níž je nám přisouzeno jen 8% navýšení úhrad proti roku 2022, ačkoli jen inflace v roce 2022 byla skoro 17%. Snad Vás potěšíme tím, že se nám již podařilo získat příslib MZ, podle něhož vydá pro rok 2023 kompenzační vyhlášku, jejímž účelem bude právě kompenzovat rozdíl našich úhrad vůči vývoji nákladů námi poskytované péče, nedojde-li ke zlepšení obecné ekonomické situace.…

Celý text

Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie a rehabilitace hlasu

Vážená pani doktorko, po předešlé domluvě s MUDr.Jarkou Haškovou si Vám dovoluji přeposlat pozvánku na naši vzdělávací akci: Mezioborová spolupráce v diagnostice a terapii dysfagie a rehabilitace hlasu Termín: 11.1.2023 od 8:00 hod. Místo konání: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, budova M, 1. patro Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 6 kredity. Více informací a program naleznete v přiložené pozvánce (PDF). Moc bych Vás chtěla prosit, zda by byla možnost tuto akci zpropagovat mezi ambulantní specialisty prostřednictvím SAOFu. S pozdravem Eva Košľabová MUDr.…

Celý text

Odborné akce, které proběhnou v září a říjnu 2022

Milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si upozornit na odborné akce, které proběhnou v září a říjnu t.r. Do 31. srpna je stále ještě možné se za zvýhodněnou cenu přihlásit na 19. česko-slovenský foniatrický kongres – XXXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové ve Stříteži u Jihlavy, blíže viz https://fonkongres2022.cz/ Hlavním organizátorem kongresu je náš kolega, pan docent Lejska. Akce je odborně i společensky bohatě zajištěna a po covidovém období bude jistě skvělou šancí se opětovně setkat, nejenom pro foniatry. Dovoluji si vás také upozornit, že v polovině září se v Plzni koná 20.…

Celý text

Certifikovaný kurz pro audiologické sestry

Vážené kolegyně, vážení kolegové, upozorňujeme vás, že se podařilo otevřít nový Certifikovaný kurz pro audiologické sestry na ORL klinice v Hradci Králové. Cílem je zjednodušit a zlepšit dostupnost audiologického vzdělání pro naše zdravotní sestry. Teoretická část kurzu se koná na hradecké ORL klinice a je v rozsahu 2x dva dny (pátek a sobota), praktická část trvá 5 pracovních dní dle výběru frekventantů na hradecké ORL klinice nebo v Hlasovém a sluchovém centru v Praze. Podrobnosti ke kurzu audiologických sester, termíny a kontakt k přihlášení najdete v PDF příloze . Kurz…

Celý text

Úhradová vyhláška 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 vč. odůvodnění. Vyhláška byla vydána ve Sbírce zákonů pod č. 396/2021 Sb. Znění úhradové vyhlášky je k dispozici na: https://www.mzcr.cz/uhradova-vyhlaska-2022/ PDF dokument na adrese: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Uhradova-vyhlaska-2022.pdf

Celý text