Devátý ročník České ORL akademie.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás pozvali na devátý ročník České ORL akademie, který se bude konat
ve Velké posluchárně FN Motol ve dnech 29. – 30. 9. 2023.

ORL akademie je vzdělávací akce doporučena zejména lékařům v předatestační přípravě; pro
ně je určena také aktivní účast, která bude probíhat formou posterů. Nicméně Akademie se
mohou zúčastnit i ORL lékařky a lékaři, mladší i starší, kteří skládali atestaci v nedávné i
dávnější minulosti. Stačí se zaregistrovat na webu www.orlakademie.cz .

Budeme velmi rádi, pokud se zúčastní i ambulantní lékaři, pro které může být dvoudenní
přednáškový blok jedinečnou příležitostí si osvěžit znalosti v komplexní šíři
otorinolaryngologie, seznámit se s aktualizací diagnosticko-terapeutických postupů u řady
ORL patologií a také možností diskuze se zkušenými klinickými odborníky.

Akademie v ucelených blocích nabídne tato témata:

 • Středoušní zánět, sanační operace ucha, komplikace středoušních zánětů
  (V. Chrobok, I. Šlapák)
 • Nádory nosu, vedlejších nosních dutin a nosohltanu, chirurgie rinobaze
  (J. Plzák, P. Matoušek)
 • Neurootologie
  (Z. Čada, Z. Balatková)
 • Karcinom hrtanu a hypofaryngu
  (J. Klozar, M. Zábrodský)

Využijte možnosti se registrovat za snížený poplatek do 31. srpna 2023, kdy končí včasná
registrace.

Spolu s registrací si můžete rezervovat i Společenský večer, který je koncipován jako plavba
lodí po Vltavě.

Více informací a předběžný program naleznete na webové stránce www.orlakademie.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi v Praze.

MUDr. Veronika Bandúrová
Prezidentka České ORL akademie

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Odborný garant České ORL akademie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

 

Text ve formátu DOCX

Text ve formátu PDF