Pozvánka na 49. sjezd SAOF

Srdečně Vás zveme na 49.sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF. Téma: “Novinky v ORL” Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Datum konání: 27. 10. – 28. 10. 2023 (Začátek: pátek 27. 10. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 28. 10. v 13:00 hodin) Termín pro zaslání přihlášky: do 23. 10. 2023 E-mail pro zasílání přihlášek domagalska@medico.cz Konferenční poplatek: Přihlášení členové SAOF do 23.10.: 650,- Kč Od 23.10. pro nepřihlášené členy SAOF: 1700,- Kč Nečlenové SAOF: 1 700,- Kč Dokument ve formátu PDF s kompletní informací.…

Celý text

49. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF

Srdečně Vás zveme na 49. sjezd Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF Místo konání: Konferenční centrum hotelu Fabrika Školní 511, Humpolec, 396 01 Téma: “Vybraná témata z laryngologie a rinologie ” Datum konání: 27. 10. – 28. 10. 2023 (Začátek: pátek 27.10. v 17:00 hodin) (Konec: sobota 28.10. v 13:00 hodin) Přihlášky na mail: domagalska@medico.cz

Celý text

Devátý ročník České ORL akademie.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás pozvali na devátý ročník České ORL akademie, který se bude konat ve Velké posluchárně FN Motol ve dnech 29. – 30. 9. 2023. ORL akademie je vzdělávací akce doporučena zejména lékařům v předatestační přípravě; pro ně je určena také aktivní účast, která bude probíhat formou posterů. Nicméně Akademie se mohou zúčastnit i ORL lékařky a lékaři, mladší i starší, kteří skládali atestaci v nedávné i dávnější minulosti. Stačí se zaregistrovat na webu www.orlakademie.cz . Budeme velmi rádi, pokud se zúčastní i ambulantní lékaři, pro které může být dvoudenní…

Celý text

Česko-německé ORL dny

Milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás ještě před začátkem letních prázdnin a dovolených informoval a současně pozval na Česko-německé ORL dny, které se budou letos ve dnech 15 – 16. 9 konat v Apoldě (nedaleko Lipska). Předpokládaná účast z ČR je 30 lidí, nicméně velmi rádi přivítáme další účastníky a to i z řad ambulantních specialistů. Čeká nás kvalitní odborný a příjemný společenský program. Také letos bude konference obohacená o instruktážní kurzy, které budou již v ceně registračního poplatku. Více informací najdete v informačním letáku v příloze. Budu se…

Celý text

Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci a další informace.

Zpráva z 48. kongresu SAOF v Humpolci, termín říjnového setkání (27.-28.10.2023) a informace o podzimních volbách do výboru a revizní komise ORL společnosti Ve dnech 21. – 22. dubna 2023 proběhl v Humpolci v hotelu Fabrika již 48. kongres Spolku Ambulantních Otorinolaryngologů a Foniatrů. Program byl rozdělen do dvou bloků. Páteční podvečer zahájil předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP profesor Jan Plzák se zprávou o aktuálních úkolech a práci výboru odborné společnosti, a to zejména ve vztahu k ambulantním lékařům. Pokračovala primářka Jitka Vydrová s informacemi o novinkách…

Celý text

ORL sjezd České Budějovice.

ORL sjezd České Budějovice. Jihočeské muzeum s masožravkami, Český Krumlov – Jízdárna, zámek Hluboká, Noc kostelů: sv. Mikuláč, P. Marie Růžencová – beuronské vymalování, Obětování Panny Marie. Zámek Jindřichův Hradec, Zoo Na Hrádečku, Zoo Hluboká. Fotky najdete v galerii ORL sjezd České Budějovice

Celý text

Certifikovaný audiologický kurz pro ORL zdravotní sestry.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit na další vypsaný termín Certifikovaného audiologického kurzu pro ORL zdravotní sestry: Termín: 8.-9.9. a 6.-7.10.2023 Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice, Hradec Králové výuková místnost přízemí http://www.fnhk.cz/orl Na úvodní teoretickou a praktickou část v Hradci Králové navazuje pětidenní praktický tréning, který probíhá podle přání frekventantů kurzu individuálně na ORL klinice v Hradci Králové nebo v Hlasovém a sluchovém centru Praha. Připomínám, že dle vstupních kritérií MZ je stanoveno, že kurz je určený pro všeobecné nebo dětské sestry…

Celý text